Vispa 35 E

Den minsta eldrivna kombiskur-maskinen på marknaden med 35cm skurbredd.
Idealisk för underhållsrengöring av mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra att städa med manuella metoder.
Vispa 35E kommer lätt fram under bord, in i hörn och i områden med mycket saker tack vare det 180° flexibla handtaget.