Löpande hyra månadsvis. Första starthyra på 2 månader – därefter löpande månadsvis med möjlighet att avsluta inom innevarande månad.

Allt ingår, slitage och reservdelar.

Garanti på maskin, batteri o batteriladdare under hela hyresperioden.

Komplett service inklusive servicedelar.

Transport av maskin till och från projektet

Driftstoppsgaranti på 24 arbetstimmar, driftstoppet avhjälps på plats eller att maskinen byts ut mot maskin inom samma kapacitetskategori.

Möjlighet till transport av maskin mellan era olika projekt under hyresperioden. -Avlastar er drift.