Qleanlab är ett varumärke under Lean Facility Management AB. Lean FM tillhandahåller samtliga produkter och tjänster för företag som fokuserar på sin kärnverksamhet och ser nyttan med att samarbeta med ett bolag som erbjuder FM-tjänster.
Lean FM: Ett bolag – en kontaktperson – en faktura. 
Lean Facility Management arbetar efter ett miljölednings- och kvalitetsledningsdirektiv jämställt ISO 9001 och ISO 14001.

Peter Lund
Partner - VD

Marcus Hill
Partner