</p>
<p>Löpande hyra månadsvis. Första starthyra på 2 månader – därefter löpande månadsvis med möjlighet att avsluta inom innevarande månad.</p>
<p>

</p>
<p>Allt ingår, slitage och reservdelar.</p>
<p>

</p>
<p>Garanti på maskin, batteri o batteriladdare under hela hyresperioden.</p>
<p>

</p>
<p>Komplett service inklusive servicedelar.</p>
<p>

</p>
<p>Transport av maskin till och från projektet</p>
<p>

</p>
<p>Driftstoppsgaranti på 24 arbetstimmar, driftstoppet avhjälps på plats eller att maskinen byts ut mot maskin inom samma kapacitetskategori.</p>
<p>

</p>
<p>Möjlighet till transport av maskin mellan era olika projekt under hyresperioden. -Avlastar er drift.</p>
<p>