CS 50B

CS 50B är en liten batteridriven sopmaskin
med 65cm arbetsbredd som passar
för underhållsstädning av små och meddelstora
ytor både inomhus och utomhus.
CS 50Bt är en lättkörd och kompakt gåbakom
modell. Handtaget är ergonomiskt
utformat och gör hanteringen av
spakar enkelt.
När ytan som skall rengöras är blöt eller
fuktig kan man stänga av sugfunktionen
tillfälligt. Städning in i hörn och längs
med väggar är enkelt tack vare sidoborsten.
CS 50B har en stor filteryta
som samlar upp dammet effektivt. För
att inte få upp damm under körning
finns det dessutom skydd på sidorna av
centrumborsten.