Skurmaskiner

En skurmaskin gör rent golvet med borstar eller pads (städrondeller) och vatten som ibland tillsammans med kemikalier läggs ut på golvet, bearbetar det och det smutsiga vattnet sugs sen upp med hjälp av en sugskrapa.

Det finns åkbara och gå-bakom skurmaskiner med tre grundutföranden

Gå bakom

Vispa SX

Vispa