Abila 17 B är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 42 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 17 B är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 50 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 50 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 50Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 20 B är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 50 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 20 B är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 52 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 50 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 52 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 42 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 40 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 42 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 52 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 50 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 52 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 45 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 42 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor. Abila 45 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grov borste eller rondell för me-kanisk rengöring.
Den minsta batteridrivna kombiskur-maskinen på marknaden med 35cm skurbredd. Idealisk för underhållsrengöring av mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra att städa med el-drivna kombiskurmaskiner eller med manuella metoder. Vispa 35B är batteridriven och helt sladdlös. Den kan alltså enkelt rengöra små och svåråtkomliga ytor. Vispa 35B kommer lätt fram under bord, in i hörn och i områden med mycket saker tack vare det 180° flexibla handtaget.
Den minsta batteridrivna borstvals-maskinen på marknaden med 35cm skurbredd. Idealisk för underhållsrengöring av mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra att städa med el-drivna kombiskurmaskiner eller med manuella metoder. Vispa 35BS kommer lätt fram under bord, in i hörn och i områden med mycket saker tack vare det 180° flexibla handtaget.
Passar för undehållsrengöring och tuffa-re rengöring av medelstora och stora ytor, speciellt industrier, lager och stör-re köpcentrum. På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel. Ultra 85 B klarar 5400m²/h med sin långa drifttid, som gör den här kombi-skurmaskinen extremt effektiv och eko-nomisk. Maskinen är designad för att göra användarens jobb så enkelt och bekvämt som möjligt och passar även oerfarna användare.
Passar för undehållsrengöring och tuffa-re rengöring av medelstora och stora ytor, speciellt industrier, lager och stör-re köpcentrum. På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel. Ultra 85 BS klarar 5900m²/h med sin långa drifttid, som gör den här kombi-skurmaskinen extremt effektiv och eko-nomisk. Maskinen är designad för att göra användarens jobb så enkelt och bekvämt som möjligt och passar även oerfarna användare.
Passar för undehållsrengöring och tuffa-re rengöring av medelstora och stora ytor, speciellt industrier, lager och stör-re köpcentrum. På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel. Ultra 85 BS klarar 5900m²/h med sin långa drifttid, som gör den här kombi-skurmaskinen extremt effektiv och eko-nomisk. Maskinen är designad för att göra användarens jobb så enkelt och bekvämt som möjligt och passar även oerfarna användare.
Passar för undehållsrengöring och tuffare rengöring av medelstora och stora ytor, speciellt industrier, lager. På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel. Ultra 120 B-G klarar 9600m²/h med sin långa drifttid, som gör den här kombiskurmaskinen extremt effektiv och ekonomisk. Maskinen är designad för att göra användarens jobb så enkelt och bekvämt som möjligt och passar även oerfarna användare.