Abila 52BT

Abila 52 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 50 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor.
Abila 52 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grova borstar eller rondeller för mekanisk rengöring.
Abila 52 Bt levereras med standardbors-tar (PPL 0,6 mm)