Flexy 75 B

Passar för undehållsrengöring och tuffa-re rengöring av medelstora och stora oregelbundet formade ytor.
På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel.
Tack vare den separata regleringen av vätskorna med två olika reglage kan man alltid rengöra med rätt mängd ren-göringslösning. Vid användning av detta system ökas produktiviteten och kostna-den kontrolleras.
Flexy 75 B är en extremt kompakt och manöverbar åkbar kombiskurmaskin som är perfekt lämpad även för outbil-dad personal. Maskinen har stora ren-vattentankar och en körtid på upp till 5h beroende på golvmaterial.