Ultra 100 B

Passar för undehållsrengöring och tuffa-re rengöring av medelstora och stora ytor, speciellt industrier, lager och stör-re köpcentrum.
På begäran kan maskinen utrustas med det nya CDS Comac Dosing System. CDS är ett doseringssystem för vatten och rengöringsmedel.
Ultra 100 B klarar 6500m²/h med sin långa drifttid, som gör den här kombi-skurmaskinen extremt effektiv och eko-nomisk. Maskinen är designad för att göra användarens jobb så enkelt och bekvämt som möjligt och passar även oerfarna användare.