Löpande hyra månadsvis. Första starthyra på 2 månader – därefter löpande månadsvis med möjlighet att avsluta inom innevarande månad.

Allt ingår, slitage och reservdelar.

Garanti på maskin, batteri o batteriladdare under hela hyresperioden.

Komplett service inklusive servicedelar.

Transport av maskin till och från projektet

Driftstoppsgaranti på 24 arbetstimmar, driftstoppet avhjälps på plats eller att maskinen byts ut mot maskin inom samma kapacitetskategori.

Möjlighet till transport av maskin mellan era olika projekt under hyresperioden. -Avlastar er drift.

Det skall vara enkelt att välja maskin

Maskinerna hyrs löpande och arbetsbredden är fördelade efter storlekarna nedan. Premium+ är både skurmaskiner och sopmaskiner anpassade för ditt behov. Det är demomaskiner i gott skick med nya eller bra batterier. Vi levererar, hämtar och servar dina maskiner under hela samarbetet. Allt ingår. Dessutom kan vi transportera dina maskiner mellan era projekt under samarbetet. Kontakta oss gärna för att hitta en lösning till dina ytor.

Gå-bakom maskiner

ÅKBARa maskiner