CS 50Bt

CS 50Bt är en liten batteridriven sopma-skin med 65cm arbetsbredd som passar för underhållsstädning av små och med-delstora ytor både inomhus och utom-hus.
CS 50Bt är en lättkörd och kompakt gå-bakom modell. Handtaget är ergono-miskt utformat och gör hanteringen av spakar enkelt.
När ytan som skall rengöras är blöt eller fuktig kan man stänga av sugfunktionen tillfälligt. Städning in i hörn och längs med väggar är enkelt tack vare sido-borsten. CS 50Bt har en stor filteryta som samlar upp dammet effektivt. För att inte få upp damm under körning finns det dessutom skydd på sidorna av centrumborsten.