Abila 45BT

Abila 45 Bt är en enkel och praktisk kombiskurmaskin med 42 cm arbetsbredd. Passar för underhållsren-göring av små och medelstora oregelbundet formade ytor.
Abila 45 Bt är en extremt tyst maskin och därför lämplig för skolor, sjukhus och ålderdomshem då den klarar de krav på ljudnivå som finns i dessa miljöer. Passande för underhålls-rengöring men kan även rengöra grundligt vid tuffare rengöring med hjälp av grov borste eller rondell för me-kanisk rengöring.
Abila 45 Bt levereras med standard-borste (PPL 0,6 mm)