Simpla 50 Bt

Passar för underhållsrengöring av me-delstora ytor (upp till 2.250m²) i butiker, kommunal och landstingsmiljö där det finns krav på minimal ljudnivå vid städning.
Den nya Simpla 50 Bt kombiskurmaski-nen använder sig av viktiga tekniska lösningar som ökar produktiviteten och gör rengöringen med maskin ekono-miskt fördelaktig.
Simpla 50 Bt är standardutrustad med ljudisolerade kammare för sugmotorn som drastiskt sänker ljudnivån.
På begäran kan Simpla 50 Bt även utrustas med det nya separata doseringssystemet för vatten och rengöringsmedel. (CDS—Comac Dosing System), samt inbyggd laddare.